Nyitó oldal
Bemutatkozás
Cég stratégiája
Követelés vásárlás
Hirdetmények
Pénzügyi tanácsadás
Panaszkezelés
Kapcsolódó oldalak
Elérhetőségeink
 
 
PANASZKEZELÉS

A VIN-FAKTOR Zrt. 2009. december 30-án csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló 2010. január 01-én hatályba lépett Magatartási Kódexhez.

A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában rögzíti mindazokat az elvárásokat, melyek a panasz ügyintézésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésein alapulnak, így azok betartása mindenki számára kötelező.

 

További letöltések

Letölthető MNB nyomtatvány

Letölthető meghatalmazás minta

 

A panasz Társaságon kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

 1. Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén):

  Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
  Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.
  Telefonszám: +36-80-203-776
  E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

 2. Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú megkeresések fogadására kialakított ügyfélszolgálat:

  Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
  Ügyfélkapcsolati Információs Központ: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
  Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
  Telefon: +36-80-203-776
  E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator

 3. bíróság

A Pénzügyi Békéltető testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.

A fogyasztónak minősülő ügyfél a fenti esetben a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a Társaság külön is tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet.

Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a fenti esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.


Pénzügyi navigátor

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2022.02.01.

Copyright © 2006-2023 VIN-Faktor Zrt. | Adatkezelés
Weboldal készítés: Ankner Péter